August 27 – October 8, 2022 (Reception: Friday, September 2)
Sepideh Dashti

October 29 – December 3, 2022
2022 CBU Visual Arts Faculty Exhibition (Reception: Friday, November 4)

January 14 – February 25, 2023 (Reception: Friday, January 20)
Sharon Havelka

May 6 – July 1, 2023 (Reception: Friday, May 12)
2023 BFA Exhibition

March 18 – April 22, 2023 (Reception: Friday March 24)
Jasmine Marie

August 19 – September 30, 2023 (Reception: Friday, August 25)
Ahmad George